Divadelní Studio Čisté Radosti

Divadelní Studio Čisté Radosti (DSČR) bylo aktivní v letech 1993 až 2002. Spoluzakladatelem a vedoucím v letech 1993-1996 a 1998-2001 byl Miloslav Doležal.

Hlavním cílem byla dlouhodobá snaha o vědomé zkoumání možností využití různých forem improvizace a spontánní hry v kombinaci s různými divadelními žánry, stejně tak jako zkoumání možností divadelního prostoru (každý projekt DSČR měl jiné prostorové řešení).

DSČR bylo tvořeno bývalými studenty Konzervatoře Jaroslava Ježka a KVOŠJJ. Činnost studia se plně rozvinula v roce 1994 uvedením původní české inscenace “Opera La Serra” v divadle ARCHA. Poté skoro šest let působilo v pražském klubu MLEJN, kde uvedlo cyklus kolektivních improvizací pod názvem “Pootevřené nebe” a “Pootevřeno” (účast na Mezinárodním festivalu experimentálního divadla v Káhiře), cyklus komorních improvizací pro dva až čtyři hráče, sérii autorských večerů, sérii tanečních večerů, inscenaci Topolova překladu “Romea a Julie”, vlastní původní hru Jaroslava Duška “Imaginární překvapení” a původní tichý muzikál “Starostovic Mařenka”.

Spoluzakladatelem, režisérem, kmenovým autorem a principálem DSČR byl Jaroslav Dušek (zakladatel divadla VIZITA, bývalý vedoucí a pedagog dramatického oddělení KVOŠJJ, rozhlasový, televizní a filmový scénárista, režisér a herec).

Mezi další osobnosti, které s DSČR spolupracovali na přípravách a realizaci “her” a improvizací patří mimo jiné Martin Smolka, Pjér La´Šéz, Petr Nikl, Hana Smrčková a dříve také Alan Vitouš.

DSČR kromě zmíněných představení realizovalo na několik desítek nejrůznějších improvizací a samostatných představení jednotlivých členů souboru, přehlídku autorských absolventských prací studentů KVOŠJJ pod názvem Autorské večery. V roce 1996 DSČR vytvořilo totální taneční improvizaci na hudbu Agon Orchestra pod názvem Modrý Most v Paláci Akropolis a účastnilo se i několika významných divadelních festivalů a přehlídek (“Příjemné setkání” České Budějovice, “Mezi ploty” Praha, “ART-FÓRUM” Prostějov, “Setkání-Stretnutia” ve Zlíně, “Národní přehlídka českých nevysokých divadelních škol” ve Zlíně a v Praze, festival v Boskovicích aj.).

Členové DSČR působili také v rozhlase (pořady Za mozkem a Kamenná školka v ČRo, 1993-1994) a účinkovali v televizních inscenacích (Dobré bydlo – scénář: Jaroslav Dušek, režie: Jaroslav Hykl a J. Dušek, 1994). V roce 1997 DSČR připravilo vlastní zábavný pořad v přímém přenosu na ČT2 v cyklu Kombajn, s podtitulem “Lidské žně” (režie: Rudolf Vodrážka). Někteří hráči DSČR byli aktivně zapojeni v původním, polyfunkčním, lehce vyšinutém multimagazínu Dokoláč (scénář: J. Dušek a Pjér La Šé´z, režie: Martin Krejčí, ČT 2000).

V letech 1993-1994 DSČR uskutečnilo projekt Divadelní kavárny v bývalém Euroklubu. Netradiční pojetí odpolední kavárny s tančící a recitující obsluhou a hudebním doprovodem pravidelně vyústilo ve večerní improvizaci v sousedícím divadelním sále.

V posledním období DSČR navázalo na podzimní projekt “divadla na dlani” v sérii “intimních představení” v podkroví domu “U SLUNCE A LUNY” (Úvoz 24, P-1 Hradčany). Někteří členové DSČR se účastnili významného projektu “Hnízda her” výtvarníka Petra Nikla, který probíhal od 12. ledna do 20. února 2000 v Galerii Rudolfinum ve spolupráci s divadlem Archa.

Koncem roku 2001 DSČR uvedlo premiéru hry Jeana-Clauda Carriera "Terasa" v prostorách zkušebny Švandova divadla.

S jednotlivými členy DSČR se můžete setkat na nejrůznějších projektech např. v Balbínově poetické kavárně, v Divadle Archa apod.

Studiem prošli např. Renáta Pařezová, Tomáš Pospíšil, Nataša Burger, Ludmila Hroudová, Kamil Švejda, Tomáš Havlík, Vladislava Michutová, Máša Vrbová, Olga Volánková, Libor Olšaník, Monika Peková, Jindřich Běhal, Kateřina Hajná, Richard Němec, Tereza Charvátová, Zorka Pavloušková, Kateřina Kvapilová, Miloslav Doležal a další.