Kde tryská energie

Jsou místa, která mají neobyčejnou sílu…

Ve střední Evropě a zejména v „České kotlině“ se nachází na několik stovek míst, která mají bohatou geografickou či kulturní historii. V mnohých případech se hovoří o „energeticky silných místech“. Energií je spousta druhů a rády se přeměňují jedna do druhé. A pokud mluvíme o zemských energiích, máme v povědomí, že to je souhrn všech energií - od těch naprosto realistických fyzikálních, chemických i biologických, až po ty zatím nepoznané…

Cílem zamýšleného cyklu není pouze přinést inspiraci na sobotní výlet, ale současně i vzbudit v laické veřejnosti zájem o duchovní prožitky na místě samotném. Proto se reálné popisy zajímavého turistického cíle budou prolínat s přímými prožitky tvůrců na místě samém – na pozadí popisu pověstí a jevů, které se zde odehrály. Tato přímá svědectví mohou naznačit, co se v daném místě odehrává a co může očekávat i divák. Protože si jsou tvůrci vědomi toho, že psychotronické jevy a paranormální schopnosti jsou v dnešní době výrazně popírány a zesměšňovány, bude vždy nabídnut pohled obou stran – od skeptického a realistického popisu, až po odvážná tvrzení psychotroniků… Tento kontrast dovoluje ukázat obojí pohled ve své maximální extrémnosti, aniž bychom tendenčně sklouzli k prosazování pouze jednoho názoru. Řešení a výběr toho, co se na daném místě odehrává, bude vždy na divákovi samotném.

Tato nabídka popisu paranormálních projevů v zajímavých místech Čech je nestranná a nevnucuje žádné „senzace“, neslibuje nikomu „zázraky.“ Ale současně je nabízí jako možnost pro každého návštěvníka. V neposlední řadě se nám jedná o vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a krajině, nikoliv ovšem z pohledu čistě ekologického, ale i z pohledu tvorby kulturní krajiny pro život lidí.

Autoři: Jiří Škaloud, Petr Brzobohatý, Libor Domas a Miloslav Doležal

Více o tématech a cestách Putujících naleznete www.putujici.cz