Prosím pomozte

Jenom vlastní svědomí zná všechna naše tajemství,
se kterými se musíme naučit žít.

Západní hranice 80. let minulého století se nám nepřipomíná nějak zvláštním dramatickým obdobím. V naší historii se toto přisuzuje spíše raným 50. letům, kdy se zbraní v ruce byla západní hranice tvrdě hlídána a zároveň i překračována.

Náš příběh se odehrává v letech 1981 - 1982, kdy mladý voják je povolán do základní vojenské služby u Pohraniční stráže. Jeho romantické sny o lehkém útěku do zahraničí se postupně mění v holou realitu. Chlapec se mění v muže.

Jeho protipólem je příběh malého klučíka, který utíká z dětského domova do západního Německa. Mladý muž i chlapec jsou konfrontováni se skutečností, která se jim nebude ani trochu líbit. Poznají, co všechno je ochoten komunistický režim udělat v celé východní Evropě pro kontrolu lidí.

„Sám jsem se v podobné situaci ocitl“, vypráví režisér Miloš Pilař. „V roce 1981, jsem nastoupil jako voják k Pohraniční stráži na dvouletou vojenskou službu. Příběhy, které jsme vnesli do našeho filmu, se skutečně staly a mají reálný základ. Teprve dlouho po skončení mojí služby jsem si uvědomil, že tuto historickou dobu je potřeba nějak zachytit, zaznamenat.“

Vše pomalu mizí a lidé zapomínají na to, co je obklopovalo. Součastná mladá generace není schopna pochopit, že někdo mohl být potrestán, i několika lety vězení, za ilegální přechod státní hranice.

Dnes je v celku nepochopitelné, že tudy vedla často jediná cesta do ciziny…

 

Připravovaný celovečerní hraný film v produkci Triton film a MILD production.

Realizace filmu pro nedostatek prostředků zatím odložena.

Více na www.prosimpomozte-film.cz

Trailer

Fotogalerie

Foto z natáčení traileru od fotografky Alice Bochňákové.